Život věcí: Idea zátiší ve fotografii 1840-1985, sbírka Siegert / The life of things: The idea og still life in photography 1840-1985, the Siegert collection

termín: 2005/10/27 - 2006/01/08
instituce: Dům U Kamenného zvonu
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
2. patro