O mnohosti světů obydlených / On the Multiplicity of Inhabited Worlds

termín: 2005/02/10 - 2005/03/16
instituce: Divadlo hudby OKS
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
Medijní kresby se sbírek Městského muzea v Nové Pace