Oltář Nejsvětější Trojice z kostela Nanebevzetí Panny Marie v Uničově: Restaurování 2003 - 2005

osoba, narození
Jakubec Ondřej, 8. 4. 1976
Látal Jiří, 6. 4. 1949
Zápalková Helena, 3. 12. 1972