Oltář Nejsvětější Trojice z kostela Nanebevzetí Panny Marie v Uničově: Restaurování 2003 - 2005

osoba, narození
Jakubec Ondřej, 8. 4. 1976
Zatloukal Pavel, 27. 10. 1948