Opojná plasticita a ztělesnění duchovního světa, Figura v českém sochařství 20. století

termín: 2005/06/06 - 2005/06/29
instituce: Mánes
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
hudba: Agonia Orchestra