Od významých ptačích území k soustavě Natura 2000

termín: 2005/11/03 - 2005/12/04
instituce: Muzeum T. G. Masaryka
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
mansarda