Absolventský koncert ZUŠ Žerotín

termín: 1994/05/10
instituce: Muzeum umění Olomouc
typ výstavy: hudební vystoupení/koncert