Spolok Slovenského vlastivědného muzea v Bratislavě

místo vzniku: Bratislava (Bratislava)