Tvůrčí kolektiv Index

poznámka:
není Umělecká skupina Index
vedení kolektivu: František Doležal, Miloslav Racek, Luděk Tichý, Antonín Klulda