Americký klub dam

místo vzniku: Praha
rok vzniku: 1865

heslo:

První ženský spolek v čes. zemích, založený v roce 1865 v Praze z iniciativy V. Náprstka; přívlastek americký byl v soudobém pojetí chápán jako synonymum pro moderní, pokrokový. Mezi členky klubu patřily mj. K. Světlá, S. Podlipská, E. Krásnohorská, T. Nováková či A. Honzáková. V letech 1865–89 se v klubu vystřídalo 893 žen. Klub sídlil v knihovně Náprstkova domu (v souč. budova Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur) a pořádal přednášky (za dobu existence více než 500) z nejrůznějších věd., kult. a spol. oborů, které měly nahradit odborné a stř. školství, v té době ženám nepřístupné; dále organizoval exkurze, výlety a charitativní akce. Po vzoru Amerického klubu dam vzniklo v čes. zemích množství dalších podobných osvětových sdružení. V roce 1948 byla činnost klubu zakázána, obnovena byla až v roce 1996. V souč. klub pořádá pravidelné kult. vzdělávací akce typu přednášek, exkurzí, div. představení, výstav, koncertů ap.