Institut tvúrčí fotografie FPF Slezké Univerzity v Opavě

místo vzniku: Opava (Opava)
rok vzniku: 1990