Katedra malby FVU, Akadémia umení Bánská Bystrica

poznámka:
prof. Stanislav Balko