Skupina zdravotně postižených

místo vzniku: Bratislava (Bratislava)