Surrealistická skupina v Československu

poznámka:
Poválečná skupina