D 34

osoba, narození
Burian Emil, 11. 6. 1904
Lehovec Jiří, 3. 1. 1909