Tvrdohlaví - Umělecká skupina Tvrdohlaví

místo vzniku: Praha
rok vzniku: 1987

poznámka:
Založena 3. 6. 1987 ve Slováckém salónku Obecního domu v Praze.
V roce 1989 odměněna cenou Bílá vráno ´88 udělovanou Mladým světem.
Rozpuštěna 18. 11. 1991.

heslo:


Skupina založená 3. 6. 1987 ve Slováckém salónku Obecního domu v Praze sjednocuje devět výtvarníku z pražských uměleckých vysokých škol a scénáristu Jiřího Marhoula.


Hlavními iniciátory, kteří se zasloužili o vznik skupiny, byli Jiří David a Stanislav Diviš. Třetí důležitou osobností byl pak Jaroslav Róna. David a Diviš podali návrh na přijetí Michala Gabriela a Petra Nikla. Róna sestavil část umprumáckou: Stefan Milkov, František Skála, Zdeněk Lhotský, Čestmír Suška. Manažerem skupiny se stal Václav Marhoul.


Tvrdohlaví navazují na skupinu Tvrdošíjní působící mezi lety 19181924. Je zde patrná podobnost názvu skupiny, ale i charakteristická nezařaditelnost představující uměleckou svobodu. Smysl skupiny byl dán dobou, konkrétně společensko-politickým kontextem. Skupina nemá kolektivní myšlení ani programy, tak jak to bývá zvykem u většiny skupin. Nešlo však o formu odporu, ale o přirozenou odlišnost v pojetí stejných motivů. Společným prvkem objevujícím se v jejich pracích je určitý nepatřičný exotismus. (Olič, 2008, s. 5-6)


I přesto, že v osmdesátých letech působily práce Tvrdohlavých novátorsky, je v nich patrná kontinuita se starším českým uměním, připomínající již zmíněnou skupinu Tvrdošíjných, kteří se programově hlásili k domácí tradici. Vybírají si shodné tematické okruhy s uměním přelomu století, navazující na tvorbu Jana Zrzavého, Františka Bílka či Josefa Váchala. Pohybují se ve světě mýtů, archetypů, symbolů a podvědomí. Nezajímají se o problémy současnosti ani formální či čistě estetické otázky.


 


Jana Hradecká


 


Literatura:


Tvrdohlaví po 20 letech. Ostrava: Galerie výtvarného umění v Ostravě, 2008. 68 s. ISBN 987-80-85091-84-7 (text: KUDRNA, Jan; OLIČ, Jiří)


Výtvarná skupina Tvrdohlaví 1987-1999. Praha: Silver Screen s.r.o., 1999. 224 s. ISBN 80-238-3863-6. (text: OLIČ, Jiří)