Kruh přátel dobré knihy (KRUH)

místo vzniku: Kolín (Kolín)
rok vzniku: 1946

heslo:
Spolek byl ustanoven v roce 1946 s cilem vydávat kvalitní knihy, sdružovat zájemce o dobrou literaturu. Po vydání několika svazků v roce 1948 spolek zanikl.