Mezinárodní výbor zahraničních vojáků při Komunistické internacionále