Skupina X

osoba, narození
Calábek Václav, 1957
Černý František, 7. 5. 1936
Janda Gotthard, 5. 11. 1939
Klusoňová Karla, 15. 9. 1946
Kočár Ondřej, 1. 2. 1964
Malenková Blažena, 27. 1. 1923
Řehák Karel, 15. 1. 1938
Sedláčková Jana, 28. 3. 1949
Selingr Miroslav, 8. 5. 1923
Terš Vladimír, 6. 5. 1920
Teršová Marcela, 7. 5. 1937
Veselá-Procházková Magda, 2. 5. 1943