Mezinárodní asociace pro dějiny skla

poznámka:
AIHV