Jednota pro dostavění hlavního chrámu sv. Víta

místo vzniku: Praha
rok vzniku: 1859