Galerie Beseda, zastoupení umělci

katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2005   (1.) Prezentace galerií příhraničních regionů České republiky a Polska / (1.) Prezentacja galerii regionów przygranicznych Republiki Czeskej i Polski
informační leták / informace
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   Galerie Beseda