Dočasná spoločnosť intenzívného prežívania DSIP

poznámka:
na akcích společnosti se podíleli kromě výtvarníků i další osobnosti domácí neoficiální scény, např. Vladimír Archleb nebo Tomáš Peřivý)