Centrální koordinační výbor stávky vysokých škol

rok vzniku: 1989