Tvůrčí skupina Umění a řemesla

poznámka:
uvedeno v časopise Umění a řemesla