Tovaryšstvo malířsklé

místo vzniku: Brno (Brno-město)
rok vzniku: 1986

poznámka:
Založeno pravděpodobně v únoru 1986. Předcházely rozhovory, pravděpodobně v restauraci U děkana na Starém Brně. V nich se objevilo téma učitele a žáka, model středověké dílny, společné práce. Návrh stanov vypracoval Vladimír Kokolia.