Akademický senát Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy

místo vzniku: Praha
rok vzniku: 2000