Tovaryšstvo výtvarných umení Tatran

místo vzniku: Važec (Liptovský Mikuláš)
rok vzniku: 1926