adamité

místo vzniku: Tábor (Tábor)
rok vzniku: 1420

heslo:

Sekta v husitských Čechách, která vznikla v Táboře roku 1420. U jejího zrodu stáli Mikuláš Biskupec a Petr Kániš. Její stoupenci hlásali návrat k absolutní, prapůvodní čistotě, tak jak údajně žil biblický Adam před svým vyhnáním z ráje (odtud pocházelo jejich jméno). Požadovali nastolení společenské rovnosti se společným majetkem, zrušení církevní organizace a dokonce i tradiční rodiny. Tvrdili, že Kristus je pouze jedním z proroků (člověkem) a že Bůh i ďábel jako prvky dobra a zla se nacházejí v srdci každého člověka. Součástí jejich učení byla i náboženská kultovní nahota, proto byli obviňováni ze sexuální nevázanosti. Roku 1421 museli Tábor opustit a usadili se v nedalekých Příběnicích. Téhož roku je dal Jan Žižka zlikvidovat (na Klokotech u Tábora upáleno na 60 členů i s Petrem Kánišem, Martin Húska upálen v Roudnici nad Labem, po dobytí tvrze Ostrov v lesích u Stráže nad Nežárkou upáleni další).