Asociace jihočeských výtvarníků (AJV)

rok vzniku: 1990

poznámka:
od 18. října 1990

heslo:
Asociace jihočeských výtvarníků (AJV) je profesním sdružením výtvarných umělců se sídlem v Českých Budějovicích, které tvoří jeho umělecké i organizační centrum. Asociace jihočeských výtvarníků vznikla bezprostředně po listopadu 1989 transformací oblastní krajské pobočky bývalého svazu českých výtvarných umělců, aby v nových demokratických podmínkách hájila a prosazovala ve svém spolkovém životě profesionální zákmy výtvarníků a přispívala tak svou činností k nové organizaci výtvarného života v jižních Čechách.
Asociace sdružuje výtvarné umělce i tvůrčí pracovníky všech oborů výtvarné kultury tj. malíře, grafiky, sochaře i umělce nejrůznějších oblastí užitého umění, včetně dalších osobností teoretického zaměření v moderních oborech. Počtem svých členů i rozlohou oblasti, kterou zahrnuje patří AJV mezi největší oblastní profesní spolky, kooperující v rámci dohodnutého organizačního seskupení Unie výtvarných umělců České republiky jako její řádný smluvní člen.
Asociace jihočeských výtvarníků přijímá své nové členy na základě schváleného statutu organizace - tj. především na základě hodnocení předloženého souboru prací a hlasováním o členství valnou hromadou. Umožňuje tudíž vstup do sdružení i těm umělcům, kteří žijí i pracují mimo oblast jihočeského regionu, zahraničním výtvarným umělcům případně i kvalitním výtvarníkům neprofesionálům.
Trvalou a velmi podstatnou snahou uměleckého spolku v jižních Čechách je kromě jiného i úsilí o překonání vžitého, negativně vžitého pojmu "regionální kultura". Jeho činnost se pak vědomě neomezuje jen na prezentaci umělců jihočeského regionu, ale směřuje i do zahraničí a usiluje o možnost konfrontace kvalitního českého současného výtvarného umění se špičkovým výtvarným uměním jinde ve světě.
Aktivní několikaletá snaha o překonání různých hranic regionu přinesla již určité výsledky a vyústila do pravidelných recipročních kontaktů jak s tradičními partnery v sousedním Rakousku a Německu, tak i s umělci ze vzdálenějších zemí. Úspěšné výstavy jihočechů ve Švédsku, francouzské Bretani, Irsku, Chorvatsku a v dalších zemích následované většinou hostováním zahraničních umělců u nás byly nejen cennou výměnnou zkušeností, ale přispěly významnou měrou i k obohacení kulturního života v jihočeské metropoli - v Českých Budějovicích i v dalších městech tohoto regionu.
Asociace jihočeských výtvarníků organizuje velkou mezinárodní přehlídku moderního výtvarného umění nazvanou Intersalon AJV, koncipovanou jako pravidelnou každoroční konfrontaci tvorby členů Asociace se soudobou kvalitní celostátní i zahraniční výtvarnou produkcí.
Matouš Vondrák, 1998