Kafron

poznámka:
duo Kafúnová - Rónaiová
Slovesko