Žižkovská škola J. Nováka

osoba, narození
Vostárek Karel, 24. 9. 1951