Spolok slovenských výtvarných umelcov

místo vzniku: Bratislava (Bratislava)

poznámka:
Spolok vol'ných výtvarných umelcov v Bratislave???