Skupina Dimense

místo vzniku: Praha
rok vzniku: 1953

poznámka:
literární skupina vznikla samovolně kolem roku 1953 na přírodovědecké fakultě UK v Praze