Združenie Vytvarných Umelcov Zapadneho Slovenska, ZVUZS

rok vzniku: 1999

poznámka:
Predsedom ZVUZS je akademický maliar Robert Almási.
Sídlom ZVUZS sú Kostolné Kračany časť Moravské Kračany 99
ZVUZS bolo založené dňa 19.02.1999