Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

osoba, narození
Němcová Miroslava, 17. 11. 1952