Stálá delegace do Parlamentního shromáždění Rady Evropy

místo vzniku: Praha