augustiniáni - řeholní kanovníci sv. Augustina

poznámka:
zakladatelem je sv.Augustin. Snaha přiblížit se stylem práce činnosti apoštolů křesťanství