Concordia - Verein der deutschen bildenden Künstler in Böhmen (Concordia - Spolek německých výtvarných umělců v Čechách)

místo vzniku: Praha
rok vzniku: 1871

poznámka:
sdružení německých umělců a laiků. Navazovala na německou Concordii a českou Svornost z roku 1848. Centrem Německý dům na pražských Příkopech
od 27.10.1895 jako Verein der deutschen bildenden Künstler in Böhmen