skupina kol časopisu Jih

osoba, narození
Novák Ada, 12. 2. 1912