mezinárodní komitét CIHA

osoba, narození
Krása Josef, 9. 8. 1933
Neumann Jaromír, 15. 8. 1924