Archeologický sbor Národního muzea

osoba, narození
Wirth Zdeněk, 11. 8. 1878