Asociace interiérových architektů Praha

rok vzniku: 1990

poznámka:
od 18. 10. 1990 - 23. 8. 1999
od 24. 8. 1999 Asociace interiérových architektů České republiky