mendikanti - žebravé řády - minorité

místo vzniku: Assisi
rok vzniku: 1210