The Residents

místo vzniku: San Francisco
rok vzniku: 1972

poznámka:
Anonymní hudebně-výtvarné seskupení s přesahy do výtvarného umění, performance, divadla a videoartu.