Dohoda čs. výtvarných umělců - realistů

místo vzniku: Hodonín (Hodonín)
rok vzniku: 1947

poznámka:
údaj z článku F. Doležala, zakládající členové ze skupin SVU Bohuň Bratislava, SVU Hodonín a SVU Marold Praha, vznik v listopadu 1947