Asociácia teoretikov, kritikov a historikov výtvarného umenia v SR

místo vzniku: _