CHUDOŽKORY

poznámka:
umělečtí korespondenti Komsomolské pravdy, 20.-30. léta 20. století