Central Europe Stuckists

místo vzniku: Londýn (London)
rok vzniku: 1999

poznámka:
V roce 1999 založili londýnští malíři Billy Childish a Charles Thompson nové umělecké hnutí stuckismus. Jeho hlavním cílem se stala snaha vydobýt malířství na britské výtvarné scéně pozice, které ztrácelo razantním nástupem konceptuálního umění v průběhu 90. let. Výtvarné hnutí se zrodilo na přelomu milénia. V duchu tradic končícího století vystoupilo na veřejnost obsáhlým manifestem, který definoval jeho zásady a cíle. V duchu století nastupujícího si stuckisté zřídili internetové stránky, s jejichž pomocí se stávají asi nejrychleji se rozvíjejícím uměleckým hnutím současnosti. Dnes působí ve 52 zemích světa 237 stuckistických poboček (stav k 1.1. 2013).