Chicks on Speed

místo vzniku: Mnichov (München)
rok vzniku: 1997

poznámka:
www.chicksonspeed.com
http://en.wikipedia.org/wiki/Chicks_on_Speed
http://youmix.co.uk/bio/424